Международен ден на Черно море в Бургас

Share

По повод международният ден на Черно море 31 октомври, ние от фондация „Астика” с доброволците от Европейска доброволческа служба(ЕДС) и Европейски корпус за солидарност (ЕКС) на програма Еразъм+ ще проведем кампания за почистване на плажната ивица на Бургас след което ще направим символична скулптура със събраните отпадъци с което целта ни е да обърнем внимание на обществеността за опазване на нашето Черно море като цяло.
Очакваме ви да се присъедините към събитието!

Мястото на тръгване в 10:00 часа от офиса на фондация „Астика“, Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.143

Международен ден на Черно море се чества на 31 октомври.
16 милиона души от 6 държави от Черноморските страни празнуват този ден това са: България, Румъния, Грузия, Руската федерация, Турция и Украйна. На този ден през 1996 г. беше подписан Стратегическият план за Черно море. Основните трансгранични предизвикателства на Черноморския регион са следните: еутрофикация / обогатяване на хранителни вещества; промени в живите морски ресурси; химическо замърсяване; и биоразнообразието / промените в местообитанията, включително въвеждането на чужди видове. Международният ден на Черно море е регионална дейност, предназначена да повиши обществената осведоменост за необходимостта от регионално сътрудничество, необходимо за защитата на Черно море.

*******************************************

International Black Sea Day at 31 October. 16 million people from 6 countries are celebrating this day. The Black Sea countries; Bulgaria, Romania, Georgia, the Russlan Federation, Turkey and Ukraine. On this day in 1996, the Strategic Plan for the Black Sea was signed. The key transboundary challenges of the Black Sea region are as follows: eutrophication/nutrient enrichment; changes in marine living resources; chemical pollution; and biodiversity/habitat changes, including the introduction of alien species. International Black Sea Day is a regional activity designed to raise public awareness of the need for regional cooperation necessary for the protection of the Black Sea.

Рисунки: Berfin Guzelhan