„Развитие на младежката работа за приобщаващо развитие в Бургас“

Share

В Бургас успешно приключи проект „Младежка работа за приобщаващо развитие“ по Националната програма за младежта (2016-2020), реализиран от сдружение „Асоциация за стратегическо управление Делфи“ и финансиран от Министерство на младежта и спорта. 

По проекта бяха реализирани осем тематични обучения за младежи и младежки работници по актуални теми, свързани с прилагане на Европейската стратегия за младежта до 2027 г. Основен акцент в обученията бяха темите за работа с доброволци и ментори, развитие на младежката мобилност и солидарност в полза на местните общности, организиране на свободното време и клубни дейности за младежта, младежко участие, превенция на езика на омразата, иновативни методи на неформалното образование.

През периода от август до ноември 2019 г., общо 96 младежи на възраст между 15 и 29 г. взеха участие в обученията, реализирани по методите на неформалното обучение (игрови модели, симулации, работа в групи, дискусии), чрез които беше насърчена тяхната креативност и предприемчивост за приобщаваща младежка работа. За придобитите ключови компетенции по избраните теми участниците получиха сертификат. 

Заключителният етап на проекта включи свободна изява на младите хора чрез презентиране на иновативни идеи в отворен форум под наслов „Приобщаване чрез иновация“. На него бяха представени теми, вълнуващи младите като сред интерактивните презентации се открои представянето на идеята и практическото сътворение на електромобил – „Баткомобил“, моделиран от ученици от ПГМЕЕ- гр. Бургас. На форума бяха представени общо над дванадесет впечатляващи идеи, вдъхновени от младите хора, а всички участници бяха отличени с грамоти и награди.   

Същевременно на пресконференция през декември, в Бургас представители на сдружение „АСУ Делфи“ съобщиха, че през годината успешно са реализирали поредния си доброволчески проект „EVS Hipster“, по програма „Еразъм+“, с участието на младежи от Република Турция, които реализираха доброволчески активности в подкрепа на местната младежка общност в черноморския град. По проекта бяха осъществени и две допълнителни дейности –  академия за мултипликатори и толк конференция. За своята активен доброволчески принос, на 5 декември, единият от участниците в проекта – Баръш Тарбак беше удостоен с национален приз „Доброволец на годината“ в категорията „Европейски корпус за солидарност“. 

През октомври сдружението приключи втория и започна третия годишен цикъл по изпълнението на международния проект „Recognize and Change“, съфинансиран от ЕС по програма DEAR, с водещ партньор Градът (Община) Торино, Италия. През третата, финална година темата е превенция на насилието породено от дискриминация. Проектът е насочен към насърчаване на култура на доверие сред младите хора. В Бургас той се осъществява с помощта на дванадесет специално обучени младежки обучители и консултант- методолог по неформално обучение. През 2020 г. на експертите от организацията предстои да осъществят национално дълбочинно изследване за дискриминацията в България. Също-така предстоят и редица публични инициативи и събития с участието на представители на НПО и политици.

Малко преди края на годината, през ноември, сдружение „АСУ Делфи“ стартира дейности по нов тригодишен стратегически проект „Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата“, финансиран от фонд „Активни граждани“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с водещ партньор сдружение „Дебют“- гр. Кюстендил. Проектът цели да изгради мрежа от организации, от Кюстендил, Бургас, Габрово и София, работещи с младежи като повиши техния капацитет в използването на модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. По проекта са предвидени дейности за заснемане на видео-уроци за прилагане на модела „младежки театър срещу омразата“ с разиграни конкретни казуси, допринасящи за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях, както и разработване на наръчник за обучители. Една от основните задачи на сдружение „АСУ Делфи“ е разработването на казус за младежки театър срещу омразата, свързан с мигранти и бежанци.