Обява за участие на доброволци в проект на фондация Астика „Заедно през времето“по Европейски корпус за солидарност от август 2020 за една година или за краткосрочна служба през лятото на 2021 юни-август

Share

Фондация Астика обявява позиции за участие на доброволци в проект „Заедно през времето“с №2020-2-BG01-ESC13-079327 по програма Европейски корпус за солидарност с начало на дейностите от август 2020 за една година или за краткосрочна служба през лятото на 2021 с период юни-август