Младежи доброволци разказват своя опит в проект на фондация Астика- „ЗаЕдно Добро“

Share

Видеото цели да насърчи и мотвира повече хора да дадат своя принос като добровлци. Участниците споделят своя добър опит като доброволци. Филмът е създаден по време на дейността „ДоброТур“ в градовете: Стара Загора; Смолян; Шумен; Пловдив и Бургас. „ЗаЕдно Добро“ е проект за солидарност по програма Европейски корпус за солидарност реализиран от 5 младежи доброволци с подкрепата на фондация Астика, проекта цели да стимулира общественото съзнание към заслужено признание на доброволците и техния пример, за насърчаване на солидарността в обществото и отделните общности като мотивира младите хора и гражданите за по-активни действия за постигане целите на ЕС – толерантна, справедлива, социална жизнеспособна Европа.

Проектът „ЗаЕдно добро“ангажира група младежи в качествени солидарни дейности в контекста на Европейски корпус за солидарност, които планират, подготвят и реализират дейности за обучение чрез правене, за промотиране на доброволчеството и заслугите на доброволците, които чрез мисията си допринасят за развитие на солидарността на програмата.

Проектът има за цел чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески дейности като с това допринасят за утчърждаване и постигане на европейските ценности, за една толерантна, справедлива, социална Европа, без дискриминация, базирана на човешките ценности, солидарност и благоденствие.

„ЗаЕдно Добро“ в кадри