„Овластяване на младите – да започнем от днес” на Aсоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България

Share

Проектът с продължителност 15 месеца, от 01.10.19 до 31.12.20 г., на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България, се осъществи в няколко града с организиране на срещи в тях с членовете на асоциацията и младежи и младежки организации. Събитията бяха с представители на 16-те неправителствени организации, участващи в асоциацията.

Въпреки трудните времена покрай Ковид-19 организаторите успяха да осъществят дейностите по проекта в градовете Стара Загора, Бургас, Сливен, Велико Търново, Трявна, Павел баня и Казанлък. Срещите в различните градове бяха и с представители на организации и младежи, активни в младежката сфера. Конкретен пример за такава среща беше в гр. Сливен, с представители на Младежки общински съвет-Сливен и Младежки дом Сливен, или в гр. Казанлък и гр. Трявна, по време на еко фестивал Казанлък и фестивала „Fun навън” с Дискусията на тема: “Живот с нулев отпадък – практични съвети как да намалим отпадъка, който генерираме в ежедневието” и работни ателиета за направа на еко торбички и паста за зъби. Всички имаха възможност да общуват с Блажка Димитрова, основоположник на идеята за живот без отпадъци.

По време на проекта участниците имаха възможност да се запознаят и с новата програма „Европейски корпус за солидарност”, по който се финансира проекта „Овластяване на младите – да започнем от днес” на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България.