Заключителен форум по проект „ЗаЕдно Добро“ по дейността за оценка и разпростаранение на резултатите и фото стена- „ЗаЕдно добро Бъдеще“ на младежката група към фондация „Астика“

Share