Календар 2022

Share

https://www.youtube.com/watch?v=RxqYKF8M7jM

Календарът е създаден от фондация Астика с цел популяризиране на проект на фондацията съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност „Заедно през времето“ 2020-2-BG01-ESC13-079327, както и ежегодните инициативи от календара на младежката и доброволческа организация.