Фондация „Астика“ обявява националните награди „Доброволец на годината“ 2022

Share

След осъществена оценка на номинациите и класиране от независима национална селекционна комисия  в Националния конкурс „Доброволец на годината“   2022

Р Е Ш И

 Обявява резултатите от конкурса за връчване на призове на:

Национален приз „Доброволец на годината“  2022

Категория

„Култура – опазване на културното наследство“

на

Светлана Ангелова

Национален приз

„Доброволец на годината“   2022

Категория

„Хуманитарни дейности“

на

Анна Великова

Национален приз

„Доброволец на годината“  2022

категория

„ Изкуства – улични и визуални“

Анна-Мария Жлебинкова

Поощрителна грамота на Мартин Стефанов

Фондация „Астика “ е официален организатор на Националния конкурс „Доброволец на годината“

„Доброволец на годината“ е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България.

Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.

05.12.2022г.

гр.Бургас