Проект „НеВидим“

Share

Проект „НеВидим“

Проектът създава концепция за ангажиране на млади хора и доброволци за участие в творчески проект „НеВидим“.
По време на дейността участниците, с помощта на творчески
ръководител и режисьор ще моделират и спомогнат за творческата идея, за решаване на социалния проблем за достъп до по-чист въздух.
Проектът разглежда проблем от глобален мащаб, но с ясно изразена местна значимост, предвид дефицитите на големия град и урбанизираните около него райони. Чистотата на въздуха и достъпа до по чист въздух е един от основните фактори за качествен живот.
Според данни на Европейската агенция за околна среда (EАОС) годишно, в резултат на проблема броя на починалите, в европейски мащаб, се равнява на населението на град като Бургас. Значително по-голям е броя на заболелите в резултат на замърсяването на въздуха. Те надвишат неколкократно броя на починалите.
Проектът има за цел да реализира творчески проект, тематично обвързан със значим социален проблем „достъп до чист въздух“. В тази връзка проектът генерира енергията на екипа и участниците в него за позитивна социална промяна чрез изкуство като мощно въздействащо средство за интеракция с публиките.
Предвидени са дейности за подготовка, репетиции, представяне на проблема чрез уличен театър/ експеримент и осъществяване на обществен дебат за оценка на резултатите чрез изложба и творческа мултимедийна презентация; изготвяне на принт- изложба със словесни и графични послания по темата „достъп до чист въздух“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Социално ангажирани изкуства“

С финансовата подкрепа:
Проект „НеВидим“ е на фондация „Астика“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура и програма „Социално ангажирани изкуства“