Kастинг за театър „НеВидим“ по програма социално ангажирани изкуства на Национален фонд култура

Share

Кастингът е част от процеса на случване на театрален уличен спектакъл/ експеримент с работно заглавие „НеВидим“, който има за цел да реализира творчески проект, тематично обвързан със значим социален проблем „достъп до чист въздух“. В тази връзка проектът генерира енергията на екипа и участниците в него за позитивна социална промяна чрез изкуство като мощно въздействащо средство за интеракция с публиките.

Проект “НеВидим“ се реализира с финансовата подкрепата на „Програма социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“