ФИЛМ – ИЗЛОЖБА

Share

На  23.09.2023 г., от 18:00 часа Фондация „Астика“ представя в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас  филм и фото изложба посветен на обичая  „Среде лято“ в село Кестен. Във филма и изложбата са включени моментите от фестивал „На мегдана“ в село Кестен. 

Филмът има за цел да представи обичаят „Среде лято“ с което да популяризира един от съхранените обичаи в родопите.  Да допринесе за устойчивото опазване на социални обичаи в региона на Родопите, да разшири възможността за участие на отделни общности, групи и лица за опазването на нематериалното културно наследство.

Да се обмени и разпространи информация относно знанията и обичая, отнасящи се до природата при опазването на нематериалното културно наследство.

Проекта се стреми да подкрепи идентифицирането на обичая „Среде лято“, като носител на нематериалното културно наследство в субрегиона на село Кестен (Родопа планина), като форма за представяне и изразяване на признатите от общностите обичаи, предавани от поколение на поколение, както и да се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, да се насърчи взаимодействието с природата, тяхната история и да се формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин се способства за уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“

Премиерата на филма ще бъде излъчена в Youtube  канала на 23/09/2023 от 20:00 часа  на следния линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCRrTv5IzDg