100 години турска република

Share

О на 29 октомври 2023 отбелязахме 100 годишнината на турската република съвместно с доброволци от Турция по програма Европейски корпус за солидарност в Бургас

Турските опълченци на 100-годишнината на Републиката!
На 100-годишнината на републиката турските доброволци, подчертавайки, че престоят в чужбина не променя нищо, организираха събитие, на което събраха доброволци от различни страни. В тази дискусия турски доброволци споделиха своите мисли за това какво означава републиката за Турция и предоставиха поглед върху живота и постиженията на Кемал Ататюрк. Турските доброволци също събраха чуждестранни национални доброволци и организатори, за да отпразнуват 100-годишнината на Републиката, като изразиха своя ангажимент, като казаха: „Ние винаги сме готови да допринесем и да представим турците по най-добрия начин, независимо къде се намираме.“
По време на тази задушевна дискусия турските доброволци обещаха да се подкрепят взаимно, докато живеят в чужбина.

Turkish Volunteers on the 100th Anniversary of the Republic!
On the 100th anniversary of the Republic, Turkish volunteers, emphasizing that being abroad doesn’t change anything, organized an event where they brought together volunteers from various countries. In this discussion, Turkish volunteers shared their thoughts on what the Republic means for Turkey and provided insights into the life and achievements of Atatürk. The Turkish volunteers also gathered foreign national volunteers and organizers to celebrate the 100th anniversary of the Republic, expressing their commitment by saying, ‘We are always ready to contribute and represent Turks in the best way, regardless of where we are.’
During this heartfelt discussion, the Turkish volunteers pledged to support each other while living abroad.

текст: BETÜL UZUN