Фестивал на листата

Share

ФЕСТИВАЛ НА ЛИСТАТА

За поредна година фондация „Астика“ представи единственият в страната фестивал на листата, вдъхновен от златната есен и културата на Япония!

С помощта на доброволците по програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, на фондация „Астика“ и сдружение „АСУ Делфи“ младежи от сдружение „Младежка доброволческа мрежа“ представиха работилници с креативни идеи и изкуство от листа и природни материали инспирирани от природата. Събитието се проведе днес на 16/11/2023 от 10:00 часа в гр. Бургас кв.“Ветрен“ в двора на ОУ“Хр.Ботев“, където десетки деца се включиха във феста посветен на листата!

По време на събитието младежите работиха и в различни работилници за игри на открито, уроци по китара, като доброволците имаха възможността да създадат и добро настроение с мелодии изпълнение на китари, създадени бяха невероятни арт фигури от природни материали, които символично в чест на деня на толерантността бяха сътворени в кръг изобразяващи заедност и разбирателството между всички култури и етноси, към всеки имаше създадена история, която можеше да прочете, а на всяка фигура беше дадено име.

По повод и международният ден на толерантността, които съвпадна с фестивал на листат доброволците по програма Европейски корпус за солидарност на сдружение „Делфи“ във всички класове на институцията бяха представени презентация с игри и дискусии по темата за толерантността.