Творчески дебат и изложба за достъп до чист въздух „НеВидим“

Share
На 27 юни 2023 г., от 10:00 ч., в конферентната зала на ет. 2 на Център за съвременно изкуство и Библиотека, в гр. Бургас, на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“, фондация „Астика“ представи творчески дебат и изложба „НеВидим“, вдъхновени от младежи ангажирани с изкуство. Темата на дебата бе „Социално ангажирани с изкуство за достъп до чист въздух“. В събитието участваха представители на НПО, образователни институции, граждански активисти, творци, младежи и др. Събитието се осъществяви в рамките на проект „НеВидим“, финансиран от програма „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“. Целта на проекта е да насърчи позитивна социална промяна по темата „достъп за чист въздух“ чрез изразните средства на изкуството и ангажиране на младите хора. В изложбата присъстваха, фотоси от спектакъла и репетициите по него, както и послания, генерирани по методика изработени на нарочен уъркшоп на остров св.Анастасия – Бургас. Прожектиран беше и уличния спектакъл, който събуди различни въпроси, преживявания, интерпретации и усещане за въздействието на въздуха . В презентациите присъстваха много факти, анализи и статистически данни за вредите от замърсяване на въздуха, влиянието върху човешкото здраве и основните замърсители.