Share

Спектакъл „НеВидим“

Проект „НеВидим“ Проектът създава концепция за ангажиране на млади хора и доброволци за участие в творчески проект „НеВидим“. Проектът разглежда проблем от глобален мащаб, но с ясно изразена местна значимост, предвид дефицитите на големия град и урбанизираните около него райони, a именно чистотата на въздуха и достъпа до по чист въздух, един от основните фактори за качествен живот. Проектът цели да реализира творчески проект, тематично обвързан със значим социален проблем „достъп до чист въздух“. В тази връзка проектът генерира енергията на екипа и участниците в него за позитивна социална промяна чрез изкуство като мощно въздействащо средство за интеракция с публиките. Представяне на проблема чрез уличен театър/ експеримент на 15.06.2023 от 17:30 часа на „Компаса“ в гр. Бургас

Проектът „НеВидим“ е на фондация „Астика‘ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Социално ангажирани изкуства“.