Архив на категория: 1st page

Номинации за XII-и национален конкурс             „Доброволец на годината“- 2022  

Share

Фондация „Астика“ открива процедура за  номинации на XII-ти Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – за 2022 г.


Процедурата е отворена от 00:00 часа на 20 август 2022 г. до 23:59 часа на 01 ноември 2022 г.
          Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
         Правила за номиниране:
         За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 15 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
         1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
         2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали; климатична справедливост);
         3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
         4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
         5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);

        Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници в социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 01.11.2022г. ,чрез електронната форма за номинация.

Допълнителна информация:
         1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
         2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
         3. Конкурсът се провежда ежегодно
         4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
              4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
                    4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
                    4.1.2. Номинациите за 2022 г. се осъществяват в пет тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност.
                    *За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, дарителство, както и  дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
             4.2. Селекционна процедура:
                    4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените  доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-14 ноември 2022 г.)
                   4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 20 ноември 2022 г.)
                   4.2.3.  Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти  – на официална церемония (5 декември 2022 г.).
                   (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)      
         5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени със сертификат и плакет или статуетка.
формуляр за номинации: https://forms.gle/4suj5sDHusp8Hgyv9
         Пълната информация за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Приключи четвъртото издание на фестивала „На мегдана“ в село Кестен

Share

Моменти от празника „Среде лято“ и напяване на китките в четвъртото издание на фестивала „На мегдана“ в село Кестен, организиран от фондация Астика с подкрепата на Община Девин, Община Бургас, кметски наместник на село Кестен и сдружение АСУ „Делфи“. С много емоция и настроения, местни традиционни храни (боб с тайна подправка, домашни хлебчета от лимец, родопски клин с ориз, пататник и прясно сиренце ), празнични хора, изпълнение на певчески състав „Виделина “ от Дружество на пенсионерите „Мойра“, гр. Бургас и представяне на обичая от НЧ „Изгрев“ 1936 с. Триград, и двучасов поход по еко пътеки премина таз годишното издание на фестивал с много положителна енергия и благопожелания за здраве, благоденствие, берекет и мир по земята с поглед към петото издание на фестивала.

Фестивала стана повод за нови познанства, обмяна на традиции, култура и обичаи и нови приятелства.

До нови срещи Кестен!

IV-ти фестивал“
„На мегдана“ 2022

Share
Фондация Астика с подкрепата на Община Девин
представя
IV-ти фестивал“
„На мегдана“ 2022
в село Кестен
Фестивал „На Мегдана“ 2022
В периода 1 август -2 август 2022 ще се проведе четвъртият фестивал за представяне на местната самобитност в автентичното погранично родопско село Кестен
Предварителна програма
1 август 2022
10:00 Събиране на билки и цветя
18:30 Откриване
на фестивала със сплитане на китките и официалната подготовка за традиционния обичай „Пояне на китките“
Работилници за билки и обичаи
Сплитане на китките
Работилници
21:08
Кино под
звездите


2 август 2022
09:00 Работилници за тъкане с билки.
Кулинарна работилница.
10:00 Представяне на обичая „Среде лято“ с женска група за автентичен фолклор към НЧ “ Изгрев“ 1936 -Триград
Изпълнения на певчески групи и инструменталисти.
14:00 Празнично хоро.
15:00 Поход по еко- пътеки


Фестивалът се организира от фондация „Астика“ с подкрепата на програма „Европейски корпус за солидарност “ на ЕС, доброволци по програмата, наместник кмет на село Кестен, кмет на Община Девин и Община Девин.


По време на фестивалните дни ще има обособени зони за хамаци и палатков лагер!


Внимание! Километър преди селото няма изградена инфраструктура, подходящо е да сте с високи коли или да оставите автомобилите и да вървите пеш около 15 мин. Вижте по-малко

XIII Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2022

Share

 Фондация „АСТИКА“

обявява XIII Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2022 

Начало на конкурса 24.05.2022 г.,

Kраен срок за изпращане на творбите: 15.09.2022 г.

XIII Национален конкурс за стихове "Моето синьо лято" 2022

Условия за участие: 

В Националния конкурс за стихове „Моето синьо лято“ могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории:
1) младежи от 15 до 29 години;
2) възрастни над 29 години (30+).

Тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4). Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота.

Специални условия: 1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания  до приключване на конкурса – 15.09.2022 г. 2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове, предоставя правото на Фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2022 г., в интернет и на електронен формат. 3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на Националния конкурс „Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това. 4) Организаторът на конкурса си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури.

Конкурсът „Моето синьо лято“ 2022 се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Начало на конкурса 24.05.2022 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2022 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10.10.2021 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu.

УСПЕХ!

С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято. Линк за кандидатстване: https://forms.gle/foKcx77yf73Yysbs8

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Share

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“

В София се връчиха годишните национални награди „Доброволец на годината” за 2021

Share

В София се връчиха годишните награди „Доброволец на годината” за 2021

(Национален приз „Доброволец на годината“ 2021  за Мартин Мартинов)

На  20 януари 2022 г., в София се връчиха годишните награди за 2021 г. на  националния конкурс „Доброволец на годината”.

Конкурсът е учреден на 4 декември 2010 г. и се проведжда ежегодно от 2011 г. с основен организатор фондация „Астика“. Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

Големият приз „Доброволец на годината” за 2021 г. се присъди на Мартин Мартинов от София, за кампанията „Подай ръка“, в подкрепа на на хората без дом и хора в нужда. От 2017 година Мартин Мартинов всекидневно, приготвя храна и изхранва около 140 човека. За дългогодишният доброволчески труд и алтруизма си Мартин Мартинов получи плакет и емблематичната за конкурса статуетка от бронз– „Човекът с голямото сърце”, която е изработена от бургаския скулптор Огнян Петков.

По време на церемонията организатора на конкурса, Любомир Вълков заяви, че националното жури единодушно е приело и потвърдило номинацията за Мартин Мартинов, „за неговата всекидневна самоотверженост, емпатия и хуманно отношение в подкрепа на нуждаещите се общества. Мартин е човекът с голямото сърце. Голямо сърце, защото само хора като него могат да бъдат толкова добри. Без да търси отплата и без да парадира той неуморно подкрепя нуждаещите се като им дарява не само храна, но и човешко отношение, особено във времето на здравна, икономическа и социална криза. През последните години Мартин се превърна в национален пример за човечност и промяна. Примери като неговия са еталон за доброволчество и солидарност за подобряване благосъстоянието на всички”.

В отделните категории на националния конкурс „Доброволец на годината” за 2021 бяха връчени награди – почетен плакети в категориите:

„Околна среда” на младежкия доброволческия тийм „Collect4Life“ от София, за еко-кампанията за разделно събиране на електронни отпадъци и засадените млади дръвчета. Тази група ученици доброволци работят по своя кауза повече от две години. Те създават партньорства, като организират пунктове за събиране на стари телефони и ги предават на фирма за рециклиране. Със средствата, получени от тази дейност, купуват и засаждат дървета както в София така и в страната. За целта на проекта ръчно изработват кутии от рециклируеми материали, кутиите поставят в търговски обекти, офиси и др. Проектът има устойчивост, мащаб на въздействие и има възпитателна функция.

„Култура и изкуство” на Оля Иванова от Благоевград, активна доброволческа дейност в подкрепа на библиотеките от града. Тя нициира и организира дарителска кампания в училище под мотото „Да спасим книгата“, с цел подвързване на скъсани и разлепени книги, от книжния фонд на регионалната библиотека в Благоевград – Организира кампания за даряване на книги на училищната библиотека под мотото „Храна за ума“;  Със средствата от спечелен доброболчески проект организира закупуването на помагала, които раздава на учениците в училището; по инициатива за връщане на хората в книжните храмове, са закупени и раздадени 60 читатески карти; събрани са много дарени книги. Които ще послужат за създаване на кътове за четене в детските отделения на болниците.

„Спорт и физическа активност” на Стела Илиева от Варна, за активна доброволческа дейност при осъществяването на спортни и масови събития по време на пандемия. По време на Световната купа по спортна гимнастика Стела е доброволствала при измерване температурата на участниците; следене за спазване на противоепидемичните мерки; подготвяне на състезателната и тренировъчни зали; озвучаване; работа на Kiss & Cry зоната и допинг контрол. На Европейското по художествена гимнастика тя е на позиция „Акредитация“, при работа с паспорти, PCR тестове, задължителни формуляри и връчване на баджовете. Помага е в зоните за (репетиции на церемонията по откриване ; поставяне на ограничителни ленти по седалките и следене за носенето на маски; приветстване и насочване на зрителите в залата). В дейностите по проект „Хале на открито“ помага с екипировката на деца, за уроците по кънки или скейтборд.  Създава подписка в подкрепа изграждането на скейтпарк в град Варна. На Европейското първенство по ветроходство помага на състезателите с техните лодки (при спускането им във вода и тяхното изваждане).

   „Доброволец на годината“ е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.

            *****

            Информацията е изготвена от екип на фондация „Астика”, www.astika.eu, astika2003@abv.bg, astika2003@gmail.com, тел. 087 8757072 – Любомир Вълков

Календар 2022

Share

https://www.youtube.com/watch?v=RxqYKF8M7jM

Календарът е създаден от фондация Астика с цел популяризиране на проект на фондацията съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност „Заедно през времето“ 2020-2-BG01-ESC13-079327, както и ежегодните инициативи от календара на младежката и доброволческа организация.