Архив на категория: 1st page

Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“- 2021

Share

Фондация „Астика“ открива процедура за номинации на XI-ти Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – за 2021 г.
Процедурата е отворена от 00:00 часа на 06 октомври 2021 г. до 23:59 часа на 05 ноември 2020 г.
Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);
6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)
линк:
Забележка: Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 15.11.2020г. ,чрез електроната форма за номинация.

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
3. Конкурсът се провежда ежегодно
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
4.1.2. Номинациите за 2020 г. се осъществяват в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност; Европейски корпус за солидарност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-16 ноември 2020 г.)
4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 20 ноември 2020 г.)
4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти – на официална церемония (Бургас, 5 декември 2020 г.).
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени със сертификат и статуетка.

     Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Формуляр за кандидатстване:

https://forms.gle/RvP2zKgKsVHGt9BPA

Публична покана

Share

Фондация Астика

ОБЯВЯВА

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А
за избор на изпълнител по реда на ПМС№ 160/01.07.2016 г.,
с предмет „Логистично осигуряване и ресурсно обезпечаване на обучителния процес
по дейност 2, „Kраткосрочни обучения за педагогическите специалисти и
образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит“ по проект
„Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“

Park (ing) day в Бургас 2021

Share

Шести „Паркинг ден“ (Parking Day) в Бургас

Няколко паркинг места в Бургас се превърнаха в паркове за няколко часа. Инициативата PARK(ing) Day или ПАРК(инг) ден се провежда за шеста поредна година в града. Чрез трансформацията на местата за паркиране за един ден, всеки трети петък на месец септември, активните граждани и организации в големите градове по света се опитват да засилят вниманието на обществото и градските управи за по- разумно оползотворяване на градските пространства и трайно решаване на проблема с непрекъснато  увеличаващия се броя на заетите от автомобили места, включително пешеходни зони и тротоарите,  в централните градски части и урбанизирани територии със засилена концентрация на населението.

Инициативата и тази година беше вдъхновена от доброволци на неправителствени организации в града: сдружение „АСУ Делфи“, фондация „Астика“, сдружение „Младежка доброволческа мрежа“ и младежи от България и Турция участници в „Европейски корпус за солидарност“. 

Инициативата PARK(ing) се провежда с подкрепата на ОП „Транспорт“ и Община Бургас. Днес тя беше посетена от общинския съветник Даниела Божинова, от „Зелено движение“, която обсъди с участниците възможностите за засилване на гражданско участие при провеждане на бъдещи обществени обсъждания на територията на община Бургас.

Преоткрий Европа, ако си на 18!

Share
DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, основана на предложение от Европейския парламент, която има за цел да предложи на младите хора на възраст 18 години възможност да пътуват и да се възползват от предимствата на свободата на движение в Европейския съюз, да се запознаят с многообразието на Европа и с нейното културно наследство и история, да се срещнат с хора от целия континент и в крайна сметка да научат повече за самите себе си.
Европейският съюз осигурява карти за пътуване, за да можеш да изследваш културното многообразие на континента, да се запознаеш с други европейци и да се насладиш от първа ръка на ползите от свободата на движение!
Ако си на 18 години, имаш право да пътуваш в продължение на минимум 1 ден и максимум 30 дни. Следващият кръг за кандидатстване ще бъде обявен на страницата на DiscoverEU на Европейския младежки портал.
Следващата процедура за кандидатстване е със срок:
• 12 октомври 2021 г. до 26 октомври 2021 г.

Международен ден на младежта

Share

За поредна година фондация Астика и младежките организации в Бургас, АСУ ДЕЛФИ и сдружение „Младежка доброволческа мрежа“, проведоха няколко събития в града посветени на междуродния ден на младежта 12 август, в които взеха участие доброволците по ЕКС, младежи от града и гости.

Трети фестивал „На мегдана“ 2021

Share

Фестивал „На Мегдана“ 2021
В периода 31 юли -1 август 2021 се проведе третият фестивал за представяне на местната самобитност в автентичното погранично родопско село Кестен

31 юли 2021

10:00 Събиране на билки и цветя
18:30 Откриване
На фестивала със сплитане на китките и официалната подготовка за традиционния обичай „Пояне на китките“ присъстваха освен жителите и гостите на село Кестена, така и певческият хор при Дружество „Мойра“ Бургас и доброволците по програма Европейски корпус за солидарност.
Работилници за билки и обчаи
Сплитане на китките
Работилници
21:08
Кино под
звездите


На 1 август 2021

10:00 Работилници за тъкане с билки.


Кулинарна работилница.

Международните доброволци по ЕКС представиха традиционно ястие „Чий кюфте“, което беше изключителна атракция за всички присъстващи, процесът на приготвянето по време на работилницата продължи над два часа. Посетителите останаха възхитени от вкуса, майсторството на храната и интеракцята с хората.
11:30 Представяне на обичая
„Среде лято“ с женска група за автентичен фолклор към НЧ “ Изгрев“ 1936 -Триград
Изпълнения на певческа група „Лазурен бряг“ при пенсионерски клуб БАПО-Бургас
Пвчески хор при Дружество на пенсионерите „Мойра“ -Бургас
14:00 Празнично хоро.
15:00 Поход по еко- пътеки
Фестивалът се организира от фондация „Астика“ с подкрепата на програма „Европейски корпус за солидарност “ на ЕС, доброволци по програмата, наместник кмет на село Кестен, кмет на Община Девин, Община Девин и Община Бургас.

Осми фестивал за улични изкуства „Carrousel“2021

Share
Осми ежегоден международен фестивал за улични изкуства „Carrousel“2021
Фондация Астика
Представи
Фестивал „Carrousel“ 2021
Ежегодния фестивал за улични изкуства „Carrousel“ за първи път се реализира през 2013 година от тогава насам фондация Астика, представя на своята публика в Бургас и региона различни арт изкуства изнесени близо до хората, десетки са спектаклите, музикалните изпълнения, инсталациите, въртене на огън, огромни мехури, живите статуи, карнавални шествия, занимателни игри, ходене на въже, графити, келтски обичаи, цирк, рисунки, посрещане на бог Нептун, мажуретно шоу, куклено шоу, канго джъмп, скечове , различни форми на театър, ходене на кокили една запазена марка, работилници за изработка на театър, кукли; куклен театър; келтски обичаи; мандали от миди и още и още десетки креативни арт представления реализирани от доброволците на фондация Астика по програмите Младежта в действие, Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност на ЕК,
И тази година не изневерихме на традицията и представихме богата
Програма:
Откриване
25 юни – 10 часа мостика
картини от миди, игри и фанфари (ученици, ОУ“П.Р.Славейков“-Бургас)
26 юни от 18 часа
Миди & море
ПОСРЕЩАНЕ НА БОГ НЕПТУН; огнено шоу и джаз
ТЕАТЪР „Спирката“; Флаш-моб; Кокили Слънце и Луна; Кокили и марионетки;жива статуя;
Карти-карнавал; Изпълнения с китари; Пърформънс „Кино“;
Песни край морето с група „Лазурен бряг-Бапо; Стихове; Арт инсталации
27 юни- от 18 часа
КАРТИНИ ОТ МИДИ; ТЕАТЪР „Спирката“; Флаш-моб; Кокили Слънце и Луна; Кокили и марионетки; жива статуя
Карти-карнавал; Изпълнения с китари; Пърформънс „Кино“; Цирк;
Песни край морето с група „Лазурен бряг-Бапо; Стихове; Арт инсталации


Фестивал „Carrousel“2021 се осъществи с подкрепата на Община Бургас; програма Европейски корпус за солидарност на ЕК; сдружение АСУ „Делфи“; сдружение „Младежка доброволческа мрежа“; пенсионерски клуб БАПО-Бургас; Нов цирк-София и участието на доброволците на фондация Астика