Архив на категория: 1st page

Осми фестивал за улични изкуства „Carrousel“2021

Share
Осми ежегоден международен фестивал за улични изкуства „Carrousel“2021
Фондация Астика
Представи
Фестивал „Carrousel“ 2021
Ежегодния фестивал за улични изкуства „Carrousel“ за първи път се реализира през 2013 година от тогава насам фондация Астика, представя на своята публика в Бургас и региона различни арт изкуства изнесени близо до хората, десетки са спектаклите, музикалните изпълнения, инсталациите, въртене на огън, огромни мехури, живите статуи, карнавални шествия, занимателни игри, ходене на въже, графити, келтски обичаи, цирк, рисунки, посрещане на бог Нептун, мажуретно шоу, куклено шоу, канго джъмп, скечове , различни форми на театър, ходене на кокили една запазена марка, работилници за изработка на театър, кукли; куклен театър; келтски обичаи; мандали от миди и още и още десетки креативни арт представления реализирани от доброволците на фондация Астика по програмите Младежта в действие, Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност на ЕК,
И тази година не изневерихме на традицията и представихме богата
Програма:
Откриване
25 юни – 10 часа мостика
картини от миди, игри и фанфари (ученици, ОУ“П.Р.Славейков“-Бургас)
26 юни от 18 часа
Миди & море
ПОСРЕЩАНЕ НА БОГ НЕПТУН; огнено шоу и джаз
ТЕАТЪР „Спирката“; Флаш-моб; Кокили Слънце и Луна; Кокили и марионетки;жива статуя;
Карти-карнавал; Изпълнения с китари; Пърформънс „Кино“;
Песни край морето с група „Лазурен бряг-Бапо; Стихове; Арт инсталации
27 юни- от 18 часа
КАРТИНИ ОТ МИДИ; ТЕАТЪР „Спирката“; Флаш-моб; Кокили Слънце и Луна; Кокили и марионетки; жива статуя
Карти-карнавал; Изпълнения с китари; Пърформънс „Кино“; Цирк;
Песни край морето с група „Лазурен бряг-Бапо; Стихове; Арт инсталации


Фестивал „Carrousel“2021 се осъществи с подкрепата на Община Бургас; програма Европейски корпус за солидарност на ЕК; сдружение АСУ „Делфи“; сдружение „Младежка доброволческа мрежа“; пенсионерски клуб БАПО-Бургас; Нов цирк-София и участието на доброволците на фондация Астика

Европейска седмица на младежта в Бургас

Share
Петък 28май 2021/17:00 Морска градина-Бургас

Събитието ще се проведе в морската градина в Бургас до ЕЦ“Флора“ с участието на доброволците по програма Европейски корпус за солидарност по проекти на АСУ „Делфи“ и фондация „Астика“ с подкрепата на Община Бургас и програма Европейски корпус за солидарност. Очакват ви игри на открито, викторина с въпроси за ЕС, музука, флашмоб и много горещо настроение.

Очакваме ви точно в 17:00 часа!

ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2021

Share

Фондация „АСТИКА“ обявява единадесети национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2021
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната, като участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– младежи от 14 до 29 години.
– възрастни 30+ години.
Всеки може да участва в конкурса най-много с до две НЕПУБЛИКУВАНИ авторски произведения, всяко с дължина не повече от една страница.
Стиховете трябва да са с тематика за морето и ваканционните мигове.
Най-добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории със статуетка и почетна грамота.
Конкурсните творби ще бъдат селектирани от пет членно независимо национално жури.
По време на конкурса националното жури ще определи и авторските творби, които ще бъдат публикувани в годишния алманах на фондация „Астика” – „Моето синьо лято” – 2021.
Допълнителни условия:
– Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса – 15.09.2021 г.
С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува без условно конкурсните творби, както и да ги включи за публикация в годишния печатен алманах „Моето синьо лято”, издание 2021.
Конкурсът „Моето синьо лято“ 2021 се реализира с подкрепата на Община Бургас.
Начало на конкурса 24.05.2021г.
Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2021г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 10.10.2021 г. на интернет страница: www.astika.eu.
УСПЕХ!
С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято.
Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на конкурса си запазва правото да ползва и публикува изпратените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това!

Линк към формуляр за кандидатстване:

https://forms.gle/QEg5SSjyM6g1gMWF9

Честит ден на Европа!

Share

Фондация Астика Ви честити деня на Европа! Нека опазим мира и европейските ценности за които десетилетия се стремим да опазваме, да живеем в хармония, равноправие и солидарност по между ни.

Европа ни дава възможност за:

 • насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани;
 • осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници;
 • устойчиво развитие, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък, и опазване на околната среда;
 • борба срещу социалното изключване и дискриминацията;
 • насърчаване на научно-техническия прогрес;
 • засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки;
 • зачитане на неговото богато културно и езиково многообразие;
 • установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

Ценности

Ценностите на ЕС са общи за държавите членки в общество, в което от най-голямо значение са приобщаването, толерантността, справедливостта, солидарността и недискриминацията. Следните ценности са неразделна част от нашия европейски начин на живот:

 • Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.
 • Свобода
  Свободата на движение дава на гражданите правото да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.
 • Демокрация
  Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейското гражданство е свързано и с възможност за упражняване на политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход.
 • Равенство
  Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд стана част от Договора през 1957 г. Въпреки че все още има неравенства, ЕС е постигнал значителен напредък.
 • Върховенство на закона
  Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Цялата му дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от неговите страни членки. Правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. Държавите от ЕС са предоставили на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася по правни спорове с окончателни решения, които всички трябва да спазват.
 • Права на човека
  Правата на човека са защитени с Хартата на основните права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на вашите лични данни и правото на достъп до правосъдие.
 • https://www.youtube.com/watch?v=5Gv1I5TTDvA

Поставяне на плакет „Доброволец на годината“-2020

Share

Заслуженото признание за доброволците с приза на националния конкурс „Доброволец на годината“ в категория хуманитарни дейности за борбата с Ковид-19. Плакетът бе поставен в обществената сграда на културен център НХК в Бургас с любезното съдействие на Община Бургас. На събитието присъстваха представители на Община Бургас, НПО, комисия за защита от дискриминация, общественици, доброволци по програма Европейски корпус за солидарност и медии.