100 години турска република

Share

О на 29 октомври 2023 отбелязахме 100 годишнината на турската република съвместно с доброволци от Турция по програма Европейски корпус за солидарност в Бургас

Турските опълченци на 100-годишнината на Републиката!
На 100-годишнината на републиката турските доброволци, подчертавайки, че престоят в чужбина не променя нищо, организираха събитие, на което събраха доброволци от различни страни. В тази дискусия турски доброволци споделиха своите мисли за това какво означава републиката за Турция и предоставиха поглед върху живота и постиженията на Кемал Ататюрк. Турските доброволци също събраха чуждестранни национални доброволци и организатори, за да отпразнуват 100-годишнината на Републиката, като изразиха своя ангажимент, като казаха: „Ние винаги сме готови да допринесем и да представим турците по най-добрия начин, независимо къде се намираме.“
По време на тази задушевна дискусия турските доброволци обещаха да се подкрепят взаимно, докато живеят в чужбина.

Turkish Volunteers on the 100th Anniversary of the Republic!
On the 100th anniversary of the Republic, Turkish volunteers, emphasizing that being abroad doesn’t change anything, organized an event where they brought together volunteers from various countries. In this discussion, Turkish volunteers shared their thoughts on what the Republic means for Turkey and provided insights into the life and achievements of Atatürk. The Turkish volunteers also gathered foreign national volunteers and organizers to celebrate the 100th anniversary of the Republic, expressing their commitment by saying, ‘We are always ready to contribute and represent Turks in the best way, regardless of where we are.’
During this heartfelt discussion, the Turkish volunteers pledged to support each other while living abroad.

текст: BETÜL UZUN

Победители в XIV-и национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2023

Share

Стана традиция през лятната ваканция да обявяваме конкурса за стихове

„Моето синьо лято“ посветен на  морето и ваканционните мигове.

И тази година журито бе възхитено  от  творчеството на всички автори!

Конкурсните творби бяха разгледани от жури в състав:

Любомир Вълков -председател

Членове:

Яна Вълчева

Атанасия Петрова

Апостол Стойчев

Кремена Цанкова

което взе  своето РЕШЕНИЕ на 30 септември 2023г., в град Бургас определи:

Победител в категория  15-29 години:

Йоана Мариянова Евгениева
МОРСКА ИЗПОВЕД

В дълбините ти безспирно плувам
никоя вълна не може да ме спре,
защото само за това ликувам –
да бъда част от теб, море.

Свидетел си на толкова истории:
войни, любов, приятелство и грях,
но намира ли се кой да поговори
с теб за радост и за смях?

А само как мечтая
да се потопя в морска свобода,
на мъдростта ти вечно да ухая,
да усетя сладост от солената вода.

Ала вече заминавам,
сушата отново ме зове,
вярна винаги ще си остана
на моето обичано море.

Победител в категория 30+ се присъжда на

Детелина Иванова Стефанова
СЛЕД БУРЯТА

Буен огън умът ми разпали –
сто копита на черни коне!
От водите изскочиха хали,
а в нозете разля се море!

Забушуваха бързо вълните,
препускаха в онзи кортеж,
разгадали до край дълбините,
палят пръски, цели в копнеж!

Как се вихрят в едно измерение
и достигат до топлия бряг!
Да! Те живеят за приключение –
вчера, днес, а и утре… И пак!

XIII Национални номинации „Доброволец на годината“ 2023

Share
         Фондация „Астика“ обявява процедура за  номинации на XIII-ти Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – за 2023 г.
Процедурата е отворена от 00:00 часа на 20 септември 2023 г. до 23:59 часа на 5 ноември 2023 г.
          Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
         Правила за номиниране:
         За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни граждани, навършили 15 г., както и организации или неформални групи, които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
         1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
         2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ареали; климатична справедливост);
         3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие);
         4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство);
         5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт).
   
        Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници в социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 05.11.2023г. ,чрез електронната форма за номинация.         

Допълнителна информация:
         1. Официал
ен организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
         2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
         3. Конкурсът се провежда ежегодно.
         4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
               4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
               4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
               4.1.2. Номинациите за 2023 г. се осъществяват в пет тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, дарителство, както и  дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
              4.2. Селекционна процедура:
              4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените  доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия- до 15 ноември 2023 г.)
              4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 25 ноември 2023 г.)
              4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти  – на официална церемония (5 декември 2023 г.).
                   (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)      
         5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември. 

         6.  Носителят на приза „Доброволец на годината“ в отделните категории получават почетен плакет, а носителят на приза за цялостен принос за развитие на доброволчеството получава сертификат и ръчно изработена авторска статуетка от бронз „Човекът с голямото сърце“.
         Линк към формуляра за номинации:

https://forms.gle/9AZBehQUnyUpXocb7

https://forms.gle/9AZBehQUnyUpXocb7

Park(ing) Day

Share

PARK(ING) DAY
За седма поредна година Бургас се присъединява към глобалната инициатива PARK(ing) Day, която се провежда всяка година в различни градове в Европа и Америка. PARK(ing) Day е ежегодно и отворено за участие събитие, в което граждани, артисти, различни организации и бизнеса си партнират в преобразяване на очертаните места за паркиране във временни публични пространства.
Целта е за един ден паркоместата за автомобили да се превърнат в пространства за хората, И тази година в проявата в Бургас участват младежките организации сдружение „Младежка доброволческа мрежа“; АСУ „Делфи“ и фондация „Астика“ с младежи от Европейски корпус за солидарност.
Инициативата тази година ще се проведе на ъгъла на ул“К.Фотинов и бул“Богориди“ в Бургас от 9:00 до 14:00 часа.
Очакват ви игри, йога, информация и забавления.

ФИЛМ – ИЗЛОЖБА

Share

На  23.09.2023 г., от 18:00 часа Фондация „Астика“ представя в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас  филм и фото изложба посветен на обичая  „Среде лято“ в село Кестен. Във филма и изложбата са включени моментите от фестивал „На мегдана“ в село Кестен. 

Филмът има за цел да представи обичаят „Среде лято“ с което да популяризира един от съхранените обичаи в родопите.  Да допринесе за устойчивото опазване на социални обичаи в региона на Родопите, да разшири възможността за участие на отделни общности, групи и лица за опазването на нематериалното културно наследство.

Да се обмени и разпространи информация относно знанията и обичая, отнасящи се до природата при опазването на нематериалното културно наследство.

Проекта се стреми да подкрепи идентифицирането на обичая „Среде лято“, като носител на нематериалното културно наследство в субрегиона на село Кестен (Родопа планина), като форма за представяне и изразяване на признатите от общностите обичаи, предавани от поколение на поколение, както и да се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, да се насърчи взаимодействието с природата, тяхната история и да се формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин се способства за уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“

Премиерата на филма ще бъде излъчена в Youtube  канала на 23/09/2023 от 20:00 часа  на следния линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCRrTv5IzDg

Фондация „Астика“ обявява XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Share

XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Фондация „АСТИКА“ обявява XIV-ти национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2023

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В националният конкурс за стихове „Моето синьо лято“ могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории:
1) младежи от 15 до 29 години;
2) възрастни над 29 години (30+).

Тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове.
Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4).
Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота.

Специални условия:
1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания  до приключване на конкурса – 01.09.2023 г.
2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2023 г., в интернет и на електронен формат.
3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на националния конкурс „‘Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това.
3) Организаторът на конкурсът си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури.

Конкурсът „Моето синьо лято“ 2023 се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Начало на конкурса 24.05.2023 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 01.09.2023г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 01.10.2023 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu.

УСПЕХ!

С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято.

Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/jNyBqkjDDcFXNViD7

ПОПУЛЯРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Share

От: Мариана Бермудес*

Правото на образование е един от основните стълбове за борба с дискриминацията, социалните неравенства и системното насилие, за признаването на субекти и политически субекти, които допринасят за демокрацията и изграждането на мира. В този смисъл народното образование, от гледна точка на Пауло Фрейре, означава възстановяване на хуманистичната педагогика за поддържане на постоянен критичен диалог, който се превръща в практика и социална трансформация на тези, които са били исторически потиснати за освобождението на себе си и на другите.

Това е насърчаването на използването на думата, което ни позволява да осъзнаем, да изразим себе си и да се освободим чрез изискване и защита на нашата мисъл, действие и живот. Правото на образование е посочено в член 3 от политическата конституция на Съединените мексикански щати, където държавата поема публичната си отговорност да го гарантира за цялото население, от началното до висшето образование. Въпреки това, по време на пандемичния контекст, предизвикателствата на разнообразните реалности и социално-икономическите неравенства на учениците станаха видими и се задълбочиха още повече, увеличавайки областите на възможности на традиционната мексиканска образователна система.

Жените, местните общности, невродивергентното население, хората, живеещи в бедност, и възрастните хора са били най-засегнати от образователната разлика и дигиталните пропуски в Мексико. Следователно правото на образование трябва не само да се ограничи до гарантиране на условия в класната стая, но също така да консолидира икономическите, социалните и културните обстоятелства, които позволяват на хората равен достъп до това право. От принципа на взаимозависимостта това предполага разпределяне на необходимите ресурси, така че всеки да може да започне и продължи обучението си; преконфигурират образователните системи, за да отговарят на техните стилове на учене; насърчаване на гарантирането на икономически, социални, културни и екологични права (Desca), така че децата и юношите, главно,

Преобладаващата икономическа и социална система насърчава меритокрацията; това означава, че насърчава мисълта, че най  -квалифицираните, най-квалифицираните хора  са тези, които допринасят за прогреса и развитието на обществото. за това, което  заслужават имат достойни условия на живот при хегемонистичните принципи и идеали за поддържане на живота и капиталистическото и патриархално общество. Необходимо е обаче да спрем и да се замислим: как да разпознаем себе си като субекти на познанието? Какво е влиянието на неравенствата на нашите контексти върху нашето формиране? Как можем да изградим справедливи пространства, където опитът, знанието и знанието са валидни в еднаква пропорция? Животът в достойнство и справедливи условия само за малцина ли е или е за всички?

Признаването на всеки човек като носител на знания, ноу-хау и опит е едно от предложенията на народното образование да отговори на тези и други въпроси. Е, в този хоризонтален и хуманитарен поглед е социалната трансформация да приемем себе си като субекти с капацитет на действие да повлияем на преконфигурирането на нашите взаимоотношения и контексти от детството до възрастните хора, въз основа на признаването на нашите различия. Ето защо е важно да се укрепят и насърчат популярните процеси на обучение и образование като политически, еманципаторски, либертариански и социален трансформационен инструмент, който е противотежест за премахване на неравенствата, насилието и дискриминацията в света. Освен това,

Колективният диалог и диалогът между поколенията, както и свободата на изразяване, се превръщат в приоритетни елементи за поставяне на критиката, размисъла и колективната еманципация в центъра на народното образование, адаптиране към различни контексти и възстановяване на човечеството, което съществува съвместно с общността и околната среда.

Ще бъде необходимо да продължим да залагаме на приобщаващо образование, без насилие, всеобхватно и трансформиращо, което признава всеки човек като носител и строител на знание, тъй като без него освобождението на индивидите и народите няма да бъде възможно. Няма социална революция без народно образование; По думите на Пауло Фрейре:  образователният акт не се състои в предаване на знания, той е наслада от изграждането на общ свят .

Фестивал „На мегдана“ 2023

Share

ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“

ПРЕДСТАВЯ ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

НА МЕГДАНА

СРЕДЕ ЛЯТО 2023

Фондация „Астика“, съвместно с доброволци по програма „Европейски корпус за солидарност“, в сътрудничество с Народно читалище „Изгрев 1936“- с. Триград и местната общественост на село Кестен, кметски наместник на селото и Община Девин реализира фестивал „На мегдана“-среде лято . Фестивалът се провежда ежегодно през първата седмица на месец август и включва в програмата си представяне на традиционният местен обичай „Среде лято“, част от българското нематериално културно наследство, творчески работилници, промотиращи местният бит и култура в пограничния родопски край.

Петото издание на фестивала се реализира по проект “Среде лято“ с финансовата подкрепата на „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“

Във фестивала се включват артисти-любители, извън големите градски центрове, в т.ч. любителски певчески групи, индивидуални изпълнители и хендмейкъри чрез участието в тематични сцени и творчески работилници (уъркшоп), представящи местни традициите, самобитност и екологичната култура.

 ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА- 2023

5 АВГУСТ

ТВОРЧЕСКИ И КУЛИНАРНИ РАБОТИЛНИЦИ 

Събиране на билки и цветя

15:00 ЕКО ПОХОД

19:00 АРТ- РАБОТИЛНИЦА ЗА СПЛИТАНЕ НА КИТКИТЕ

21:00 КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ

6 АВГУСТ

09:00 ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА И  САМОБИТНОСТ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА КЕСТЕНСКИ ЧИИЗИ 

10:00 ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТЕНТИЧЕН ОБИЧАЙ  „СРЕДЕ ЛЯТО“

 НЧ “ ИЗГРЕВ“ 1936 -ТРИГРАД

10:30 ФОЛКЛОРНА И ТАНЦОВА ПРОГРАМА ПРЕДСТАВЕНА ОТ:

НЧ „СВЕТЛИНА-1948” –  СЕЛО ГЬОВРЕН

НЧ „НАДЕЖДА -1950“ – СЕЛО БЕДЕН

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ-1945“ – СЕЛО БРЕЗЕ

НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ -2006“ – СЕЛО ОСИКОВО

ХОР „ВИДИЛИНА“ – ДП „МОЙРА“ – БУРГАС

12:30  ПРАЗНИЧНО ХОРО И КУРБАН ЗА СЕЛОТО

14:30  „ГОРСКО КЪПАНЕ“ ПО ЕКО- ПЪТЕКИ