Поставяне на плакет „Доброволец на годината“-2020

Share

Заслуженото признание за доброволците с приза на националния конкурс „Доброволец на годината“ в категория хуманитарни дейности за борбата с Ковид-19. Плакетът бе поставен в обществената сграда на културен център НХК в Бургас с любезното съдействие на Община Бургас. На събитието присъстваха представители на Община Бургас, НПО, комисия за защита от дискриминация, общественици, доброволци по програма Европейски корпус за солидарност и медии.

Часът на земята 2021

Share

За поредна 11 година младежките организации фондация „Астика“; АСУ „Делфи“; сдружение „Младежка доброволческа мрежа“ в Бургас се включиха в международната инициатива „Часът на земята“ с посланието „Свържи се с природата“, която тази година се проведе на 27 март 2021 в обичайното време от 20:30 часа. За един час изписахме традиционното огнено 60+ на „Компаса“ в Бургас с помощта на доброволци по програма Европейски корпус за солидарност.
В подкрепа на инициативата, се включиха десетки гости и граждани на Бургас.

Младежите информираха обществеността за климатичните изменения и по този начин дадоха по силен глас към хората на земята за нашето по добро утре.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

Share

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

Фондация „Астика“ обявява свободна позиция за „Счетоводител“ по проект „Повишаване на компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050-C0, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Условия за кандидатстване:

  1. Стаж по специалността над 5 години
  2. Висше образование по специалността
  3. Работа със счетоводен софтуер
  4. Автобиография – европейски формат

Допълнителни изисквания към кандидатите: да са запознати с „Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2,3 и 5 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Документи за кандидатстване се подават до 17:00 ч., 26.03.2021 г. на електронна поща: astika2003@abv.bg или в офиса на адрес гр. Бургас, ж.к. Лазур бл. 143, офис 2.

С всички кандидатите ще бъде проведено интервю на 29.03.2021 г., от 10:00 ч. и 14:00 ч.

ВРЧИХА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЗОВЕ „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА”® -2020

Share

За 10-та година фондация „Астика“ със запазена марка „Доброволец на годината“®

В Р Ъ Ч И

                 НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЗОВЕ „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА” -2020

Категория

Хуманитарни дейности

(опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции)

На Доброволците в борбата с COVID 19

2020 година премина под знака на  ковид пандемия в борбата с вируса се включиха хиляди доброволци в това число медици, санитари, хора с различни професии, младежи те бяха там където имаше най- голяма нужда от помощ  в подкрепа на хората да преборят болестта, ето затова тази  голяма награда е за ДОБРОТО на всички които бяха на първа линя и тъй като всеки доброволец е герой в тази борба за справяне с пандемията рискувайки живота си, тя  се присъжда на всички доброволци на първа линия.

Селекционната комисия на националния конкурс „Доброволец на годината” беше единодушна в решението си  наградата в категория хуманитарни дейностти да бъде връчена на доброволците в борбата с ковид 19, за всички които бяха на първа линя.

Наградата ще бъде изложена на видно общестено място в гр.Бургас.

Категория

Човешки права

(промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)

 На Инициатива „Правосъдие за всеки”

Инициатива „Правосъдие за всеки” е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет. Тя не е партийно ангажирана и представлява вижданията на широк кръг общественици.

 С общата си позиция искат дълбока реформа в съдебната система!

 Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливост за обикновения човек и реална борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта. Те заявяват, че  това са истинските причини, които държат България далече от развита Европа и свободния свят.

Една от най-успешните им прояви е посещението по тяхна покана на г-жа Моника Маковей, бивш министър на правосъдието в Румъния, която на практика създаде антикорупционните институции там и им вдъхна живот.

Националната гражданска инициатива е учредена на 6.09.2015 г. в деня на Съединението, в гр. Пловдив

От 2015 г.,  инициативата реализира стотици събитя в подкрепа на реформите в правосъдието и отстоява позиции с хиляди доброволци и съмишленици, които се включват в тях. Те са разпознаваеми, те са пламенни, те горят в своята кауза в името на справедливостта, която е в полза защита достойнството на всеки.

Целта им е дълбоки реформи в съдебната система.

Категория

Околна среда

(опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ареали)

На ГОРАТА.БГ

Идеята възниква в края на 2011г., под формата на една чиста инициатива от хората за хората, която има за цел да засажда нови гори и дървета за България!

Първоначално се развива изцяло в социалната мрежа Facebook.

След десетина отказа и няколко неуспешни опита, създателят на инициативата не се отказава, а намира възможност и така през 2013 г. стартира реалното засаждане на дървета и от тогава това е един непрекъснат процес, в който към момента имаме засадени и подарени над 801 000 нови дървета за България.

Едва ли може да опишат всички акции (вече стотици) и посоки, но са засаждали/дарявали дървета из цялата страна.

Гордо заявявят, че вече шест поредни години организират събития, които се посещават от хиляди доброволци, които дават усмивки, възможността и радостта на хората – да засадят дърво, да направят добро! Дарили са десетки хиляди дървета на деца от цялата страна, на общини, на обикновени хора, наред с което са станали генератор за насърчаване на добровлчеството в България и са засадили нагласи за промяна у хората да помогнат на околната среда- нашият дом!

Това е една чиста инициатива от хората за хората, която има за цел да засажда нови гори и дървета за България!

Целта им е  да оставят по-добра планета за децата ни и по-добри деца за планетата ни, както и да засадят милиони нови дървета за България, с участието на колкото се може повече деца, млади хора и доброволци.

Те вярват, че всяко голямо пътуване започва с малка крачка в правилната посока. Всеки един от нас може да направи промяна към по-добро, а когато много хора искаме да направим света по-красив, по-добър и по-чист, водени изцяло от добри и безкористни намерения цялата Вселена ще ни помогне!

Вярват също, че чрез правенето на добро можем да променим себе си, хората, които участват, а така и целия свят!

Земята Ви Благодари!

Категория

Европейски корпус за солидарност

На Център за развитие на човешките ресурси

Европейският съюз е изграден върху солидарност – споделена ценност, която се чувства силно в цялото европейско общество. Солидарността определя европейския проект и осигурява необходимото единство за справяне с настоящи и бъдещи кризи, като притежава силна морална основа. Солидарността предоставя ясен компас, който да насочва европейските младежи в стремежа им към по-добър съюз.

Младите хора се нуждаят от лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които да им позволят да изразят своя ангажимент в полза на общностите, като същевременно придобият полезен опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, и увеличат пригодността си към заетост. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз.

Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Европейският корпус за солидарност има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд в рамките на Младежката гаранция, като им предостави допълнителни възможности за стартиране на пазара на труда под формата на стажове или работни места в области, свързани със солидарността в съответната държава членка или в чужбина.

ЕКС в лицето на Център за развитеие на човешките ресурси е най-големият  оператор на  доброволци в България, които със своите дейности допринасят за подпомагане на местните общности, уязвимите групи, на околната среда, културното многообразие и редица сфери на живота, както и на цялото общество.

Поради епидемиологичните мерки церемонията се състоя онлайн!

Тук може да проследите церемонията качена в канала на фондация Астика: