Всички публикации от admin2

Фондация „Астика“ обявява XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Share

XIV-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2023

Фондация „АСТИКА“ обявява XIV-ти национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2023

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В националният конкурс за стихове „Моето синьо лято“ могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната без ограничения, като творбите на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови категории:
1) младежи от 15 до 29 години;
2) възрастни над 29 години (30+).

Тема на конкурса: Морето и ваканционните мигове.
Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско произведение, с дължина не повече от една страница (А4).
Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по оригиналност и стил от петчленно независимо национално жури, като победителите в двете категории ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота.

Специални условия:
1). Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания  до приключване на конкурса – 01.09.2023 г.
2) С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува безусловно конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния печатен алманах „Моето синьо лято” за 2023 г., в интернет и на електронен формат.
3) Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на националния конкурс „‘Моето синьо лято“ си запазва правото да ползва и публикува заявените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това.
3) Организаторът на конкурсът си запазва правото да селектира творбите, които ще бъдат одобрени за публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо лято“ в съответствие с препоръките на националното жури.

Конкурсът „Моето синьо лято“ 2023 се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Начало на конкурса 24.05.2023 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 01.09.2023г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 01.10.2023 г., на официалната интернет страница на организатора: www.astika.eu.

УСПЕХ!

С пожелание за едно вълнуващо и вдъхновяващо творческо синьо лято.

Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/jNyBqkjDDcFXNViD7

ПОПУЛЯРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Share

От: Мариана Бермудес*

Правото на образование е един от основните стълбове за борба с дискриминацията, социалните неравенства и системното насилие, за признаването на субекти и политически субекти, които допринасят за демокрацията и изграждането на мира. В този смисъл народното образование, от гледна точка на Пауло Фрейре, означава възстановяване на хуманистичната педагогика за поддържане на постоянен критичен диалог, който се превръща в практика и социална трансформация на тези, които са били исторически потиснати за освобождението на себе си и на другите.

Това е насърчаването на използването на думата, което ни позволява да осъзнаем, да изразим себе си и да се освободим чрез изискване и защита на нашата мисъл, действие и живот. Правото на образование е посочено в член 3 от политическата конституция на Съединените мексикански щати, където държавата поема публичната си отговорност да го гарантира за цялото население, от началното до висшето образование. Въпреки това, по време на пандемичния контекст, предизвикателствата на разнообразните реалности и социално-икономическите неравенства на учениците станаха видими и се задълбочиха още повече, увеличавайки областите на възможности на традиционната мексиканска образователна система.

Жените, местните общности, невродивергентното население, хората, живеещи в бедност, и възрастните хора са били най-засегнати от образователната разлика и дигиталните пропуски в Мексико. Следователно правото на образование трябва не само да се ограничи до гарантиране на условия в класната стая, но също така да консолидира икономическите, социалните и културните обстоятелства, които позволяват на хората равен достъп до това право. От принципа на взаимозависимостта това предполага разпределяне на необходимите ресурси, така че всеки да може да започне и продължи обучението си; преконфигурират образователните системи, за да отговарят на техните стилове на учене; насърчаване на гарантирането на икономически, социални, културни и екологични права (Desca), така че децата и юношите, главно,

Преобладаващата икономическа и социална система насърчава меритокрацията; това означава, че насърчава мисълта, че най  -квалифицираните, най-квалифицираните хора  са тези, които допринасят за прогреса и развитието на обществото. за това, което  заслужават имат достойни условия на живот при хегемонистичните принципи и идеали за поддържане на живота и капиталистическото и патриархално общество. Необходимо е обаче да спрем и да се замислим: как да разпознаем себе си като субекти на познанието? Какво е влиянието на неравенствата на нашите контексти върху нашето формиране? Как можем да изградим справедливи пространства, където опитът, знанието и знанието са валидни в еднаква пропорция? Животът в достойнство и справедливи условия само за малцина ли е или е за всички?

Признаването на всеки човек като носител на знания, ноу-хау и опит е едно от предложенията на народното образование да отговори на тези и други въпроси. Е, в този хоризонтален и хуманитарен поглед е социалната трансформация да приемем себе си като субекти с капацитет на действие да повлияем на преконфигурирането на нашите взаимоотношения и контексти от детството до възрастните хора, въз основа на признаването на нашите различия. Ето защо е важно да се укрепят и насърчат популярните процеси на обучение и образование като политически, еманципаторски, либертариански и социален трансформационен инструмент, който е противотежест за премахване на неравенствата, насилието и дискриминацията в света. Освен това,

Колективният диалог и диалогът между поколенията, както и свободата на изразяване, се превръщат в приоритетни елементи за поставяне на критиката, размисъла и колективната еманципация в центъра на народното образование, адаптиране към различни контексти и възстановяване на човечеството, което съществува съвместно с общността и околната среда.

Ще бъде необходимо да продължим да залагаме на приобщаващо образование, без насилие, всеобхватно и трансформиращо, което признава всеки човек като носител и строител на знание, тъй като без него освобождението на индивидите и народите няма да бъде възможно. Няма социална революция без народно образование; По думите на Пауло Фрейре:  образователният акт не се състои в предаване на знания, той е наслада от изграждането на общ свят .

Фестивал „На мегдана“ 2023

Share

ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“

ПРЕДСТАВЯ ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

НА МЕГДАНА

СРЕДЕ ЛЯТО 2023

Фондация „Астика“, съвместно с доброволци по програма „Европейски корпус за солидарност“, в сътрудничество с Народно читалище „Изгрев 1936“- с. Триград и местната общественост на село Кестен, кметски наместник на селото и Община Девин реализира фестивал „На мегдана“-среде лято . Фестивалът се провежда ежегодно през първата седмица на месец август и включва в програмата си представяне на традиционният местен обичай „Среде лято“, част от българското нематериално културно наследство, творчески работилници, промотиращи местният бит и култура в пограничния родопски край.

Петото издание на фестивала се реализира по проект “Среде лято“ с финансовата подкрепата на „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“

Във фестивала се включват артисти-любители, извън големите градски центрове, в т.ч. любителски певчески групи, индивидуални изпълнители и хендмейкъри чрез участието в тематични сцени и творчески работилници (уъркшоп), представящи местни традициите, самобитност и екологичната култура.

 ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА- 2023

5 АВГУСТ

ТВОРЧЕСКИ И КУЛИНАРНИ РАБОТИЛНИЦИ 

Събиране на билки и цветя

15:00 ЕКО ПОХОД

19:00 АРТ- РАБОТИЛНИЦА ЗА СПЛИТАНЕ НА КИТКИТЕ

21:00 КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ

6 АВГУСТ

09:00 ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА И  САМОБИТНОСТ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА КЕСТЕНСКИ ЧИИЗИ 

10:00 ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТЕНТИЧЕН ОБИЧАЙ  „СРЕДЕ ЛЯТО“

 НЧ “ ИЗГРЕВ“ 1936 -ТРИГРАД

10:30 ФОЛКЛОРНА И ТАНЦОВА ПРОГРАМА ПРЕДСТАВЕНА ОТ:

НЧ „СВЕТЛИНА-1948” –  СЕЛО ГЬОВРЕН

НЧ „НАДЕЖДА -1950“ – СЕЛО БЕДЕН

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ-1945“ – СЕЛО БРЕЗЕ

НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ -2006“ – СЕЛО ОСИКОВО

ХОР „ВИДИЛИНА“ – ДП „МОЙРА“ – БУРГАС

12:30  ПРАЗНИЧНО ХОРО И КУРБАН ЗА СЕЛОТО

14:30  „ГОРСКО КЪПАНЕ“ ПО ЕКО- ПЪТЕКИ

Kастинг за театър „НеВидим“ по програма социално ангажирани изкуства на Национален фонд култура

Share

Кастингът е част от процеса на случване на театрален уличен спектакъл/ експеримент с работно заглавие „НеВидим“, който има за цел да реализира творчески проект, тематично обвързан със значим социален проблем „достъп до чист въздух“. В тази връзка проектът генерира енергията на екипа и участниците в него за позитивна социална промяна чрез изкуство като мощно въздействащо средство за интеракция с публиките.

Проект “НеВидим“ се реализира с финансовата подкрепата на „Програма социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“

Проект „НеВидим“

Share

Проект „НеВидим“

Проектът създава концепция за ангажиране на млади хора и доброволци за участие в творчески проект „НеВидим“.
По време на дейността участниците, с помощта на творчески
ръководител и режисьор ще моделират и спомогнат за творческата идея, за решаване на социалния проблем за достъп до по-чист въздух.
Проектът разглежда проблем от глобален мащаб, но с ясно изразена местна значимост, предвид дефицитите на големия град и урбанизираните около него райони. Чистотата на въздуха и достъпа до по чист въздух е един от основните фактори за качествен живот.
Според данни на Европейската агенция за околна среда (EАОС) годишно, в резултат на проблема броя на починалите, в европейски мащаб, се равнява на населението на град като Бургас. Значително по-голям е броя на заболелите в резултат на замърсяването на въздуха. Те надвишат неколкократно броя на починалите.
Проектът има за цел да реализира творчески проект, тематично обвързан със значим социален проблем „достъп до чист въздух“. В тази връзка проектът генерира енергията на екипа и участниците в него за позитивна социална промяна чрез изкуство като мощно въздействащо средство за интеракция с публиките.
Предвидени са дейности за подготовка, репетиции, представяне на проблема чрез уличен театър/ експеримент и осъществяване на обществен дебат за оценка на резултатите чрез изложба и творческа мултимедийна презентация; изготвяне на принт- изложба със словесни и графични послания по темата „достъп до чист въздух“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма „Социално ангажирани изкуства“

С финансовата подкрепа:
Проект „НеВидим“ е на фондация „Астика“ и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура и програма „Социално ангажирани изкуства“

Фондация „Астика“ обявява националните награди „Доброволец на годината“ 2022

Share

След осъществена оценка на номинациите и класиране от независима национална селекционна комисия  в Националния конкурс „Доброволец на годината“   2022

Р Е Ш И

 Обявява резултатите от конкурса за връчване на призове на:

Национален приз „Доброволец на годината“  2022

Категория

„Култура – опазване на културното наследство“

на

Светлана Ангелова

Национален приз

„Доброволец на годината“   2022

Категория

„Хуманитарни дейности“

на

Анна Великова

Национален приз

„Доброволец на годината“  2022

категория

„ Изкуства – улични и визуални“

Анна-Мария Жлебинкова

Поощрителна грамота на Мартин Стефанов

Фондация „Астика “ е официален организатор на Националния конкурс „Доброволец на годината“

„Доброволец на годината“ е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България.

Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.

05.12.2022г.

гр.Бургас

Търсят се участници за младежки обмен в Турция

Share

Дата: 03.12..2022 г. – 08.12. 2022 г
Програма: Еразъм+
Дейност: KA152–Дейност за младежка мобилност
Тип: Младежки обмен
Място: Бурдур, Турция

„Този ​​проект е по програмата Erasmus+ на ЕК, Action KA1.

Тази информация отразява само възгледите на авторите на проекта,
Комисията не носи отговорност за информацията и съдържанието в него.“

ЗА ПРОЕКТА
Проект ще се проведе в Бурдур, Турция. (Бурдур: Бурдур: Това е
провинция, разположена в югозападната част на Турция, близо до
Средиземноморие.) В момента централното население на гр.Бурдур е приблизително 120 000.

На обучение ще се включат младежи на възраст между 18 и 30 години
курс за 6 дни, където ще учат и обменят информация чрез неформално образование.
„Проектът Life to Burdur Lake“ е вдъхновен от основните ценности на
Европа и стремежите на европейските граждани да живеят равнопоставено
и проспериращо общество. Чрез широки дейности, младите
хората ще развиват и развиват своята креативност, аналитично мислене
умения и инициативност.

Ще има общо 30 участници от 3 различни държави
нашият проект на тема „Проблемът с водата в света“. Участващи
Държави: Турция, България, Сърбия. Всяка национална група ще се състои
от осем участници и двама ръководители на групи. Избор на
участниците ще бъдат направени според принципите на включване
и разнообразие. Разнообразието, което постигаме, ще бъде обогатяващ фактор
нашият младежки обмен.
Като се има предвид, че глобалното изменение на климата е една от основните ни теми,
ние ще се погрижим да осигурим щадящи околната среда практики
само по отношение на националните групи, но и във всяко събитие в
програма.

Описание на проекта
Един от най-големите проблеми на днешния свят, „Водата
Проблем“, ще се говори в проекта „Живот до езерото Бурдур“.
Семинари и дейности, свързани с важността на битката
жажда, която има важен дял в околната среда
проблеми, ще се проведе. Нашият проект има за цел да повиши осведомеността
локално, започвайки от водния проблем на местно и глобално
мащаб, а след това да се изработят превантивни мерки и решения
за глобалния воден проблем чрез индукция.

Населението на нашия свят се увеличава с всяко изминаване
период и съответно несъзнателното потребление на вода е
повишаване на. Нашите ресурси от прясна вода намаляват с всеки изминал ден

поради несъзнателна консумация. С увеличаването на
недостиг на вода през следващите години, последиците от глобалния климат
промяната ще се усети значително в Европа и в Средиземноморски басейн.
Целта на проекта е да привлече вниманието към глобалната проблем за водата в света и намаляването на водата в Бурдур, особено езерото. Ние се стремим да създаваме обществено мнение и внимание към важните проблеми насочен към водата и проблемите за водата в света, пред което предизвикателство е изправена Европа и страната ни в бъдеще.
Участници
Участници 8 млади участници (18-30 г.) + 2 лидер (18+, без възрастова граница) от следните държави:

• Турция
• България
• Сърбия


Условия:
• 18–30г.
• Силно ангажирани с темата.
• Да има желание да се усъвършенства в областите, свързани с
околната среда и изменението на климата.
• Да могат да действат като мултипликатор в своите местни общности.

Подробности за проекта
●Дата: 3-8 декември 2022 г. (+-3 дни пътуване)
●Място: Бурдур, Турция
●Страни участнички: Турция, Сърбия и България
●Брой участници: 30 (8 участника + 2 ръководител на група
за държава)
●В нашия проект един ден е запазен за екскурзия в
календар на дейността. Историческите и туристически места на Бурдур
ще бъдат разгледани в деня на екскурзията.
●В допълнение, в нашия проект ще се проведе събитие „Нощ на културата“. в
в този контекст участниците се умоляват да носят своите
специфични за страната рекламни материали и храни и напитки
с тях.

Метод на работа
● Неформални методи на обучение
● Ледоразбивачи и игри за изграждане на екип, за да опознаете всеки
друго.
● Семинарите ще бъдат среда за дискусия с напътствия, но ще
включват преговори.
● Симулационни игри, теренна работа, практическа работа, мозъчна атака,
интерактивни презентации и др.

ПЪТУВАНЕ
Ние насърчаваме устойчивото пътуване. Каним ви да използвате повече
екологични транспортни средства, като автобус и влак.
Пътуването с влак и автобус ще се поддържа предимно в рамките на
обхват на „Зелено пътуване“ за доброволци.
Само най-евтините билети за градския транспорт ще бъдат възстановени.
Трябва да носите всички фактури и билети, в противен случай ние
не може да ви възстанови разходите.
Ще Ви бъдат възстановени сумите по банков път, след като ни изпратите
доказателство за събитията за разпространение.
Няма да се начисляват допълнителни такси за дейностите, екскурзиите и
теренни работи, които да бъдат извършени в рамките на проекта.

За записвания: astika2003@abv.bg