Набиране на младежки екип за изработване на месечни бюлетини!

Share

Ако сте АМБИЦИОЗНИ И КРЕАТИВНИ, ако УМЕЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ДОБРЕ И ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СВОБОДНО СВОЯТА ПОЗИЦИЯ

Станете част от НАЙ-МЛАДИЯ И ЕНЕРГИЧЕН ЕКИП на МЛАДЕЖКИ БЮЛЕТИН

Младежки информационно – консултантски център „МИКЦ–АСТИКА-Бургас’

Н А Б И Р А:                                        

Младежи на възраст между 15 и 29 години за:

  • Помощник- главен редактор
    • Редактори и репортери на рубриките: „Култура, изкуство и свободно време на

младите”; „Младежки инициативи и доброволчество”; „Образование, наука и кариера”; „Младежко участие, човешки и граждански права”; „Околна среда”.

  • Фоторепортери
    • УЕБ дизайн и компютърна графика
      • Социална реклама

Желаещите могат да изпратят свое мотивационно писмо с името и информация за контакт (телефон и e-mail). В рамките на 15-20 реда трябва да опишете своите мотиви за участие в младежката медия.  Очакваме Вашите писма до 31 октомври 2012 г., на e-mail: youthmedia@abv.bg

След оценка на мотивацията всеки от Вас ще бъде поканен на интервю.

Какво Ви предлагаме ние: възможност да станете част от млад и енергичен младежки екип; участие в тренинги за тиймбилдинг и работа в екип; опит в младежка медия, участие в най-горещите събития на града, нови запознанства и контакти; възможност за участие в младежки проекти и  инициативи, международен младежки обмен, участие в годишните номинации  „Доброволец на годината”.