Стартира проект „Лаборатория за младежка активност”

Share

EEA_Grants_JPG_4642_1На 1 ноември 2014 г., стартира проект „Лаборатория за младежка активност” по програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Целта на проекта е изграждане на лидерски умения и компетенции на младежите от 10 пилотни общини от Югоизточния регион, които чрез механизмите на гражданско участие да въздействат на вземащите решения за изготвяне на работещи политики и общински планове за младежта, и изграждане на местни консултативни съвети. Предвидени са дейности за: неформално обучение, за придобиване на ключови компетенции на младежите, за активно гражданско участие и диалог с вземащите решение; фокус-групи, консултиране за изготвяне на общински планове за младежта и провеждане на регионална конференция. От проекта ще се ползват заинтересованите страни: младежите и вземащите решения. Проектът се осъществява от фондация “Астика” в партньорство с Асоциация за стратегическо управление “Делфи”, която ще подпомогне експертизата на проектните дейности в областта на прилагане на механизмите на пряко участие и добро управление. Партньорът на проекта участва активно във всички проектни фази, от дефинирането и анализ на проблема до постигането на оптимални резултати за неговото решаване.logo_astika 1477691_684583478232385_520540843_n EEA_Grants_JPG_4642_1