ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: “Ролята на местната власт в подкрепа на младежкото предприемачество като инструмент за икономическо развитие и заетост”

Share

Кога? 12-13 март 2016 г.

Къде? Пловдив, Дом на културата „Борис Христов”, малка конферентна зала

ЗАЩО? Да поговорим за младите хора, предприемачеството и ролята на местните власти .

Предприемачите не се раждат, те се изграждат!

Искате ли да споделите своето мнение? Искате ли да разберете повече за предприемачеството? Ако отговорът Ви е ДА, тогава ние имаме решение: Намери страницата ни в интернет, попълни анкетата ни, след това се регистрирай и се включи в дискусията на тема: „Ролята на местната власт в подкрепа на младежкото предприемачество като инструмент за икономическо развитие и заетост”. Какви ще са ползите ти?

 Ще се запознаеш с много нови и интересни хора

 Ще разшириш знанията, уменията и компетенциите си относно стартиране и развитие на собствен бизнес

 Ще научиш как работят местните власти и какви политики имат за насърчавате на предприемачеството сред младите хора  Ще си кажеш мнението

 Ще подобриш уменията си за общуване, за учене чрез неформални методи, за работа в малка група и между-секторна среда

Нашата цел! Целта ни е в две посоки: 1. Да разберем мнението и нагласите на млади хора като вас, за стартиране на собствен бизнес; за предизвикателството да си предприемач и за ролята на местната власт 2. Да проучим дали има местни политики и добри практики за подкрепа и насърчаване на младежкото предприемачество Как ще бъдат постигнати целите? Повече от 200 човека – млади хора на възраст 15-30 години ще бъдат анкетирани, както и представители на местните власти и бизнеса. А след това, на 12 и 13 март, в град Пловдив, в малката конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов” ще се проведе дискусия с участието на 30 млади хора, 20 представителя на местната власт и 10 експерта. Ще участват интересни лектори, млади предприемачи и представители на НПО сектора. Ще има и официални гости. Ела и си кажи, включи се в нашата инициатива!

Организатор: Институт за Технологичен Трансфер и Иновации (ИТТИ)

4000 Пловдив, ул. “Васил Левски” 52, офис 6 www.ittibg.org, e-mail: gkolaksazov@ittibg.org, тел. +359 895 495 791 www.facebook.com/ITTIBG www.twitter.com/ITTIbg www.linkedin.com/company/institute-for-technology-transfer-and-innovations.

ПОВЕЧЕ : KA3 ITTI Info project