PARK(ING) DAY

Share

PARK(ING) DAY

За трета поредна година Бургас се присъединява към глобалната инициатива PARK(ing) Day, която се провежда всяка година в различни градове в Европа и Америка. PARK(ing) Day е ежегодно и отворено за участие събитие, в което граждани, артисти, различни организации и бизнеса си партнират в преобразяване на очертаните места за паркиране във временни публични пространства.

Целта е за един ден паркоместата за автомобили да се превърнат в пространства за хората, И тази година в проявата в Бургас участват младежките организации АСУ „Делфи“ и фондация „Астика“ с младежи от Европейска доброволческа служба и Европейски корпус за солидарност.